ABK:s energitekniker har koll

Jörgen Andersson och Magnus Holmqvist är energitekniker hos ABK. Inte minst nu när hösten och vintern är på väg är deras arbete viktigt. Det är också då de får många frågor om temperaturen i ABK:s fastigheter.

– Under hösten brukar det vara så att värmen på elementen varierar beroende på temperaturen och hur termostaten arbetar. Den inomhustemperatur som vi ska tillhandahålla på dagen är 20-21 grader och på natten 18-19 grader. Men upplevelsen av temperaturen är individuell och i samma rum kan olika personer uppleva det som både lagom, för kallt eller för varmt, säger Jörgen Andersson. I datorn plockar Jörgen fram ett ABK-hus. Han kan omedelbart se den aktuella temperaturen i varje lägenhet. I enkel grafik ser han vilka lägenheter som är varmast och var det är svalast, en ny teknik som installerats i de senaste bygg- och renoveringsprojekten.
– På det sättet kan vi hitta felaktigheter i värmen eller ventilationen och snabbt åtgärda det, säger han.
Inte bara värmen håller man koll på via datorn. Det kan handla om det allra mesta som behöver kontrolleras och styras, som varmvatten, ventilation, ytterbelysning eller tvättstugor.
– Det här är ett bra verktyg för att optimera energiåtgången i husen, berättar han.
ABK har under senare år varit ledande på att minska energikonsumtionen. Det har man bland annat gjort med byte av gamla system och intrimning av anläggningarna.
Jörgen Andersson är utbildad elektriker och har sedan jobbat med styr- och reglerteknik. Magnus Holmqvist är å sin sida styr- och reglertekniker från början och har tidigare jobbat med värme och ventilation på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Förutom övervakningen och justeringen av temperatur och ventilation i ABK:s alla fastigheter, håller Magnus Holmqvist i radonmätningar och ser till att bolagets hus håller sig inom gränsvärdena. Magnus jobbar också mycket med omställningen till geoenergi som ersätter gammal teknik i till exempel Färlöv, Arkelstorp och Tollarp.

Varmt eller kallt?

Har du varmt eller kallt i din lägenhet nu när vintern kommer?
ABK har som princip att det ska vara 20-21 grader på dagen och 18-19 grader nattetid hos hyresgästerna. Det är någon grad över Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tror man att det är fel på värmen ska du som hyresgäst i första hand se om det är något du själv kan åtgärda. Har termostaten hängt sig, har du möbler som står framför elementet, en gardin
som hänger för termostaten eller är fönster och balkongdörr inte riktigt stängda?
Mät temperaturen 1-1,5 meter över golvet och minst en meter från fönster och dörr. Är den fortfarande för låg efter andra mätningen ska du kontakta Felanmälan.