Parabol och markbunden digital tv - Arkelstorp och Åhus

Detta avsnitt gäller endast de fastigheter i vilka ABK använder parabol (satellit-TV) för distribution av tv i fastigheten. Det finns två varianter av tv via parabol, en som gäller några fastigheter i Arkelstorp och en annan som gäller för några fastigheter i Åhus. I Åhus kan man även använda Boxer som är markbunden digital tv. De är beskrivna var för sig nedan.

Denna information gäller endast dem som ser tv via en parabol som ABK har installerat. Den gäller också boende i Åhus som har parabol och markbunden digital tv (Boxer).
Det gäller inte dig som har en egen monterad parabol.

 

TV via parabol - Arkelstorp.

Detta avser fastigheter i Arkelstorp med adresserna Allarpsvägen 19 och 23 A-D.

I dessa fastigheter finns ett analogt grundutbud, kan ses utan digitalbox, som innehåller kanalerna SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen (SVT), Barnkanalen (SVT) samt TV4.

Andra TV-kanaler kan inte ses via TV-uttaget.

Vill man ha andra kanaler kan man erhålla detta via telefonuttaget eller genom montage av egen parabol.
Om parabol skall monteras får detta göras först efter godkännande av ABK, kontakta din fastighetsskötare.

 

Felanmälan på TV via parabol i Arkelstorp

Felanmälan av tekniska fel på TV-distributionen i fastigheten/lägenheten skall göras till Canal Digitals kundtjänst på telefon 010 – 199 01 01. Det kan tyckas märkligt att felanmälan skall göras till Canal Digital men i vårt avtal med Canal Digital Kabel-TV så har de åtagit sig att sköta den tekniska servicen av alla våra tv-nät, oaktat tv-form.

Om man har fel som man misstänker beror på störningar i tv-utsändningen görs felanmälan till leverantörens kundservice. Exempel på sådana fel kan vara att en kanal eller flera kanaler saknas eller att man har störningar på en kanal, textning till ett program fungerar inte mm.

Du måste alltid kontrollera att det inte är din egen utrustning som det är fel på. Det gäller kablar, digitalbox, tv, inspelningsenheter med mera. Om det vid besök av tekniker visar sig att det är fel i den egna utrustningen debiteras du en besöksavgift

 

TV via parabol och/eller markbunden digital tv (Boxer) - Åhus

Detta avsnitt gäller endast de fastigheter i Åhus i vilka ABK använder parabol (satellit-TV) eller markbunden digital tv (Boxer) för distribution av TV i fastigheten. Det gäller fastigheter med adresserna

St Jörgens väg 18 A-B, 21 A-B, 24 A-B och 26 A-C, belägna i Åhus

TV-abonnemang kan tecknas med Boxer, Canal Digital, och/eller Viasat.

Oaktat vilken leverantör man väljer måste man ha någon form av digitalbox antingen en fristående eller en inbyggd i tv:n. Har man en inbyggd digitalbox i tv:n kan det krävas en kortläsare (CA-modul). Observera att varje leverantör har sin lösning på digitalboxen respektive kortläsaren.

 

Boxer - Markbunden digital TV - Åhus

Boende i ABK:s fastigheter som kan använda Boxer har möjligheter till att få rabatter på sina tv-abonnemang. Kontakta Boxers kundservice för att få det lägre priset. Tecknar du nya tv-abonnemang skall du ange att du är boende hos ABK samt uppge ett nätverksid. Nätverks-ID finns i den beskrivning som du fick när du teckande hyreskontraktet på din lägenhet.

Observera att de lägre priserna kan du inte få om du beställer tv-abonnemang av en av Boxers återförsäljare.

Nyttjar man Boxer kan man se ett kostnadsfritt grundutbud som i vår landsdel består av SVT1, SVT2, SVT24 och Kunskapskanalen (SVT). Vidare ingår för närvarande TV4 och TV6. Vissa TV-apparater eller boxar kräver inget kort för att se grundutbudet från Boxer medan andra gör det.

Vill man ha fler tv-kanaler/paket så beställer man detta hos Boxers kundtjänst eller på deras hemsida. Man kan också beställa detta hos någon av Boxers återförsäljare, oftast en lokal radio- och tv-handlare.

Boxers kundservice når man på telefon 0771 - 73 74 75, och de har öppet vardagar kl. 08.00-21.00 och helger 09.00-20.00.
Observera att telefonnummer eller öppettider kan förändras.

Boxers hemsida finns på boxer.se  

 

Canal Digital - parabol - Åhus.

Observera att detta inte är samma bolag som Canal Digital kabel-TV och att därmed gäller inte de villkor som finns i ABK:s kabel-TV-nät.

TV-abonnemang kan tecknas via Canal Digitals kundtjänst på telefon 0770 - 33 22 11 som är öppen måndag-lördag: kl 8:00-21:00 och söndag: 10:00-19:00.

Man kan också använda Canal Digitals (parabol) hemsida. TV-abonnemang säljs även via återförsäljare, oftast radio- och TV-handlare. 

 

Viasat - parabol - Åhus

TV-abonnemang kan tecknas via Viasats kundtjänst på telefon 0771 – 52 20 00 som är öppen vardagar kl 9:00-22:00 och helger kl 10:00-19:00. 

Man kan också använda Viasats hemsida. TV-abonnemang säljs även via återförsäljare, oftast radio- och tv-handlare.

 

Felanmälan – Tekniska fel - Åhus

Felanmälan av tekniska fel på TV-distributionen i fastigheten/lägenheten skall göras till Canal Digitals kabel-TV:s kundtjänst på telefon 010 – 199 01 01. Det kan tyckas märkligt men i vårt avtal med Canal Digital kabel-TV så har de åtagit sig att sköta den tekniska servicen av alla våra tv-nät, oaktat tv-form.

Om man misstänker att det är fel på tv-sändningen görs felanmälan till din leverantörs kundservice (Boxer, Canal Digital parabol eller Viasat). Exempel på sådana fel kan vara att en kanal eller flera kanaler saknas eller att man har störningar på en kanal, textning till ett program fungerar inte mm

Du måste alltid kontrollera att det inte är din egen utrustning som det är fel på. Det gäller kablar, digitalbox, tv, inspelningsenheter med mera. Om det vid besök av tekniker visar sig att det är fel i den egna utrustningen debiteras du en besöksavgift