ABK har minskat CO2-utsläpp med 79%

När ABK 2008 var med och bildade Klimatalliansen i Kristianstad var överenskommelsen att bolagen som deltog skulle minska sina koldioxidutsläpp med 20 procent till 2016.

Till dagens datum har ABK minskat sina koldioxidutsläpp med 79 procent!

- Nu siktar vi på 100 procent, alltså noll koldioxid, ett fossilfritt företag, säger ABK:s driftschef Jim Fälth.

Det målet hoppas Jim Fälth att ABK når redan under 2020.  För att nå målet fortsätter ABK ersätta gammal teknik med ny. Olje- och gaseldade värmepannor byts ut mot olika typer av geoenergi. I Tollarp till exempel används värme från grundvattnet, i Arkelstorp är det bergvärme. Redan nästan år ska alla oljeuppvärmning inom ABK vara helt borta.

Framtiden innebär också en allt större satsning på solenergi. Redan är planerna igång med att förvandla Gamlegårdens biostadsområde till ett solcellscentrum. I en första etapp ska solceller placeras på de sex höghus som ligger utmed Näsbychaussén.