ABK bygger på Oxen 1

I dagarna påbörjar ABK bygget av två nya hus i kvarteret Oxen 1, på Sommarlustområdet.

Niklas Lööf är ABK:s projektledare för de nya bostäderna och han berättar att det finns en rad olika faktorer att arbeta med i ett nyproduktionsprojekt.
En sådan faktor är till exempel färgsättningen.
– I allt vi bygger har vi en kontinuerlig dialog med arkitekt och stadsbyggnadskontoret. Det kan bland annat handla om utseende och utformningen på husen, säger han.
ABK säger sitt om hur husen ska se ut, men också kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning säger sitt, innan exempelvis rätt färgnyans är på plats.
Det handlar inte enbart om färgsättning, det kan också vara om fönster, dörrar och förrådsbyggnader. Hänsyn måste tas till att husen smälter in i
omgivande bebyggelse, att det är tidstypiskt och att det fungerar för området.
Viktigt är också välja rätt färg och utseende ur den synvinkeln att den är beständig och inte förändras över tid.
Totalt bygger ABK 24 nya bostäder i kvarteret Oxen 1. De båda trevåningshusen får de nya adresserna Utställningsvägen 2b och Sommarlustvägen 3. Det rör sig om två- och trerummare på mellan 60 och 72 kvadratmeter. De ska enligt planen stå klara för inflyttning våren 2019.