Nya Gamlegården

Förutom dörrknackning är grillkvällar på området ett bra sätt att få in synpunkter från de boende.
Förutom dörrknackning är grillkvällar på området ett bra sätt att få in synpunkter från de boende.
Gamlegården är ABK:s och Kristianstads största bostadsområde med 1 850 bostäder och på området pågår ett övergripande förnyelsearbete pågår under namnet Nya Gamlegården.

Under det paraplyet ryms ombyggnad av energisystemen, men också ett stort omdaningsarbete där områdesutvecklare tillsammans med ordinarie personal på området knackar dörr för att samla in hyresgästernas åsikter om hur området kan förändras och förbättras.

Områdesutvecklare viktig länk till de boende

Mellan 2011 och 2013 har ABK haft två områdesutvecklare på Gamlegården, Linda Pettersson och Åse Båvmark. De har arbetat tillsammans med den ordinarie personalen på området, framför allt med att få in hyresgästernas synpunkter på hur området kan förbättras.

Varje gård har fått möjlighet att tycka till om allt som har med boendet att göra. Allt från utemiljö och lekytor till tvättstugor och barnvagnsrum.

Porttelefoner installeras

Ett annat stort delprojekt är att installera porttelefon och entrélås på alla fastigheter på området.

- Skalskydd, med lås och porttelefon på entrédörrar är något som vi vet är efterfrågat av många hyresgäster på Gamlegården, säger områdeschef Bertil Svensson.

I alla fastigheter på Gamlegården kommer entrédörrarna att hållas låsta dygnet runt.

Återkoppling trygghetsvandringar

Återkoppling hyresgästintervjuer

Sammanställning intervjuer

Förslag till åtgärder

 

 

Nya Gamlegården på Facebook

Sök på "Nya Gamlegården" på facebook.com så hittar du vår Facebooksida om projektet. Där kan du ställa frågor och ta del av uppdaterad information.