Om ABK - Kristianstad största bostadsbolag

AB Kristianstadsbyggen (ABK) är kommunens största bostadsbolag. Huvuduppgiften är att bygga nya fastigheter och att förvalta de ca 8 900 bostäder och 300 kommersiella lokaler vi redan äger. Vi ägs av Kristianstad Kommunföretag AB som är moderbolaget i den koncern som Kristianstads kommun bildat för sina kommunala bolag. Vi är en av de största arbetsgivarna i kommunen med över 200 anställda fördelade på huvudkontor, områdeskontor och ute i bostadsområdena.

Vår affärsidé

Vår uppgift är att bygga och förvalta hyresbostäder för alla boendegrupper. Vi vill att fastigheterna ska tillgodose högt ställda krav på arkitektur, material och miljö. Målet är att erbjuda tryggt och trivsamt boende med god service till rimlig hyra