Pågående renoveringar

En stor del av underhållet görs av vår egen personal.
En stor del av underhållet görs av vår egen personal.
I varje nummer av vår hyresgästtidning Månadsbladet publicerar vi en aktuell lista på var vi renoverar och underhåller i våra bostadsområden. Listan hittar du på baksidan av tidiningen, och förutom att du får tidningen hem i brevlådan så hittar du den här:

Läs Månadsbladet

Förutom de ständigt pågående mindre renoveringsprojekten i våra områden har vi ett par lite större projekt de närmaste åren:

 

Stambyten och badrumsrenoveringar

I många av våra fastigheter är rörstammar och vattenledningar är gamla och slitna och behöver förnyas och bytas ut. Det kallas att byta stammar.

Drygt 3 500 av ABK:s bostäder runt om i kommunen är i behov av att byta stammar, och varje år genomförs stambyten i 250-300 bostäder.

I samband med att vi åtgärdar detta, passar vi på att helrenovera badrummen.

Läs mer om stambyte.

 

Lyckans höjd

Med mer än femtio år på nacken är husen på Lyckans Höjd i behov av utvändig uppfräschning. Tidens tand har slitit på fönster och tak och de klara fasadfärgerna har bleknat. I slutet av 2010 påbörjades renoveringen av området och under 2011 stod det första huset på Kanalgatan klart – nästan exakt som det såg ut när det byggdes i mitten av femtiotalet.

Förutom utseendet har det varit viktigt att minska energiförbrukningen och att göra huset så underhållsfritt som möjligt. Tvåglasfönster har bytts till aluminiumklädda treglasfönster, och fasaden har tilläggsisolerats.

– Vi kommer att minska vår energiförbrukning varje år, ju mer energi vi kan spara, desto bättre är det för de boende och vår miljö, säger Peter Backman, projektledare för renoveringen av området. Byte av fönster är inte bara energibesparande, utan ger även en bättre ljudisolering.

 

Nya Gamlegården

Gamlegården är ABK:s och Kristiantads största bostadsområde med 1 850 bostäder och på området pågår ett övergripande förnyelsearbete pågår under namnet Nya Gamlegården.

Under det paraplyet ryms ombyggnad av energisystemen, installation av porttelefon och entrélås men också ett stort omdaningsarbete där områdesutvecklare tillsammans med ordinarie personal på området knackar dörr på området för att samla in hyresgästernas åsikter om hur området kan förändras och förbättras.

Läs mer om Nya Gamlegården