Hyresgäster i Åhus planerade utemiljön

I slutet av maj träffades ABK-personal och representanter för hyresgästerna i kvarteret Flaket i Åhus för att prata samman sig om hur utemiljön kan förändras till det bättre när det ska byggas nytt i kvarteret.

– Det här är väldigt viktigt och möjligheter för våra hyresgäster vara med och tycka till. Vi gör det tillsammans, säger ABK:s vd Henrik Strand.
Carolina Aouseus, som är landskapsarkitekt och arbetar mycket med utemiljöer inom ABK hade tagit fram ett förslag som låg till grund för diskussionerna.

Från hyresgästernas sida kom Birgitta Göransson, Kay Andersson och Rolf Andersson.

Många synpunkter ventilerades:
– Gärna något med vatten. Kanske en staty eller fontän. Det är rogivande.
– Ska vi ha en lekplats? För vilka åldrar ska den vara rolig?
– Grönska, hur ska den se ut?

Det var många frågor kring hur man tillsammans ska kunna planera den bästa utemiljön utifrån de förutsättningar som finns, när en ny huskropp kommer till i kvarteret.

ABK planerar att bygga ett fyravåningshus med 16 lägenheter ut mot Järnvägsgatan.

På mötet togs ett första förslag fram till hur utemiljön kan komma att se ut och så ska det diskuteras vidare. Information till alla hyresgäster om detta kommer att anslås i trapphusen.
– Vi hoppas naturligtvis få in mycket synpunkter som vi sedan kan gå vidare med, säger ABK:s Thomas Persson.

Efter semestrarna kommer förslaget och alla nya synpunkter att utvärderas. ABK är ute i god tid. Först när huset är byggt färdigställs gården.