Kommande projekt - Stenskeppet, Hammar

I den nya stadsdelen Stenskeppet planerar ABK, som ett av flera bostadsbolag, att bygga 96 nya bostäder.

Mitt i nya Hammar bostadsområde planerar ABK ett kvarter med 96 ljusa och välplanerade hyreslägenheter i fem fyravåningshus. Alla bostäder med hög kvalitet, gedigna materialval och inglasade balkonger på bästa möjliga solläge. Alla lägenheter på markplan har dessutom en egen uteplats. 

Kristianstads kommun har valt ut ABK, som ett av flera bostadsbolag, till att bygga bostäder i den nya stadsdelen Stenskeppet.

- Självklart vill ABK vara med och utforma det framtida Kristianstad och vår vision är att sammanlagt bygga tusen nya bostäder de kommande fem åren, säger ABK:s vd Henrik Strand.

I första hand planerar Kristianstad kommun för 400 nya bostäder i Hammar och sju olika byggherrar ska vara med och förverkliga idén om ett nytt bostadsområde. Hela 18 olika byggföretag ville vara med från början. Av dessa valdes de sju med bäst projektidéer ut. Bland annat har kommunen bedömt nytänkande och innovation samt mervärden som de inlämnade förslagen inneburit.

Bor du hos ABK får du inte bara en bostad med hög kvalitet till en rimlig hyra, minst lika viktigt är att du som blir hyresgäst hos oss trivs i ditt boende. ABK har sedan många år några av landets mest nöjda hyresgäster. Vi håller en hög nivå på skötsel, service och ett personligt bemötande, då vi ser hyresgästernas trivsel och trygghet som en av våra främsta målsättningar.

 Tidsplan

Ej fastställd.

(Hemsidan uppdateras med mer detaljer efter hand).

BOSTÄDERNA

1 RoK ca 31 m²   20 st
2 RoK ca 56 m²   28 st 
3 RoK ca 63 m²   40 st 
4 RoK ca 72 m²    8 st