Bostadstyper

I Finlandshusen i centrala Kristianstad är alla bostäder i första hand avsedda för seniorer.
I Finlandshusen i centrala Kristianstad är alla bostäder i första hand avsedda för seniorer.

 

De flesta av våra drygt 8 800 bostäder kan hyras av alla sökande som uppfyller våra grundkrav. Men ett antal bostäder är vikta åt olika grupper exempelvis seniorer, studenter eller ungdomar. 

Ungdomsbostad (upp till 30)

En stor del av våra enrumsbostäder är vikta åt ungdomar under 30 år. Detta för att underlätta för unga att få en bostad.

Studentbostad

Det är bara den som är antagen till en CSN-berättigad utbildning som kan skriva kontrakt med ABK på en studentbostad. Det gäller till exempel studerande på universitet, högskola, folkhögskola, Komvux och KY. Vissa studentrum kan också sökas av studerande på gymnasieskola. Läs mer om våra studentbostäder.

Seniorbostad 60+

En seniorbostad är en vanlig ABK-bostad som valts ut för att fastigheten har hiss eller på annat sätt kan underlätta kvarboendet. Läs mer om våra seniorbostäder.

Trygghetsbostad 70+

Trygghetsbostäder är bostäder med ökad tillgänglighet, tillgång till gemensamhetsutrymme och där hyresgästen i första hand är 70 år eller äldre. Läs mer om våra trygghetsbostäder.

BoDirekt

Bodirekt-bostäder är bostäder som av olika anledningar blivit tillgängliga för inflyttning direkt. Efter att uthyrningen av våra BoDirekt-bostäder legat nere under en  tid håller vi just nu på att testa ett nytt uthyrningssystem. Om allt går som det ska så hoppas vi att uthyrningen av BoDirekt-bostäderna är igång igen inom kort. När det nya uthyrningssystemet för BoDirekt är igång så innebär det att du anmäler ditt intresse under tiden som bostaden är publicerad. Därefter väljer ABK:s marknadssystem slumpvis ut en turordningslista bland de som visat intresse för aktuell BoDirekt-bostad. Den stora skillnaden  är att tidigare var du tvungen att vara först att anmäla ditt intresse. Då fick man sitta vid sin dator hela tiden och uppdatera.  Nu har du samma chans oavsett när under publiceringstiden du anmäler ditt intresse. Tidigare har vi i snitt hyrt ut tio BoDirekt i månaden.