Nytt höghus växer upp 60 år efter stans första

Kristianstad fick sina första höghus 1959. Då färdigställde ABK fyra stycken åttavåningshus med totalt 128 bostäder, i det som heter kvarteret Hästen, vid Kanalgatan.

Nu, efter nästan exakt 60 år växer området ytterligare, och i oktober ska bygget av ännu ett hus med 37 bostäder igång i kvarteret.
– Huset blir istort sett exakt likadant till utförande och innehåll som de på Finlandsgatan 5 och 7, berättar projektledare Pär-Ola Mårtensson.

Den stora skillnaden gentemot de befintliga husen är att det nya kläs i rött tegel.
De hus som finns idag i kvarteret har en gul tegelfasad. Alla bostäderna får samma höga standard med ljusa väggar, kakel och klinkers och inglasade balkonger.

Förutom det nya bygget gör ABK också en satsning på utemiljön för hela området. Det byggs ett gemensamt miljöhus där alla hyresgästerna i de fem husen ska sortera sina sopor. Det projekteras för 60 nya p-platser, då det finns en brist på området idag, och en ny lekplats kommer att färdigställas.

Det nya höghuset beräknas stå klart för för inflyttning våren 2019. Byggföretaget NCC har totalentreprenad och alltihop beräknas kosta kring 60 miljoner kronor.