9 000 fick hembesök

Torsdagen den 23 maj gick ABK:s medarbetare ut till företagets 9 000 hyresgäster för att prata med dem, och få svar på en rad frågor.

ABK:s Niklas Hägg delade ut enkät till Ingvar Blomdahl

Hur är det att bo hos ABK? Vad är bra och vad är mindre bra? Vad kan ABK göra bättre och har du som hyresgäst tips på hur det ska göras?

ABK har gjort undersökningar tidigare om hur hyresgästerna tycker att bolaget sköter sig. Men detta är första gången som man går man ur huse för att personligen träffa alla hyresgästerna.

- Det var en mycket bra dag då vi fick chansen att träffa våra hyresgäster och det var bra även för sammanhållningen och vi-känslan inom företaget. Att göra det tillsammans och lära känna varann ännu lite mer, säger ABK:s vd Henrik Strand.

9 000 enkäter delades ut av ABK:s medarbetare.

Nu fick hyresgästerna en enkät som de får en tid på sig att fylla i och skicka in till det företag som ska göra analysen av resultatet. - Det är viktigt att poängtera att alla svar som kommer in är helt anonyma för ABK:s personal. Vi vet inte vem som skrivit vad, säger kommunikationschef Jonas Rosenberg.

Enkäten skickas in via post eller fylls i och skickas in elektroniskt via abk.se.