Jobba hos ABK

Är du vår nästa medarbetare? På vår karriärsida kan du se och söka lediga tjänster.


Nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro

Företaget genomför regelbundet oberoende undersökningar av personalens trivsel och arbetsmiljö, och de visar att medarbetarna är mycket nöjda med sin arbetssituation. Man trivs mycket bra med sina arbetsuppgifter och tycker att ABK är en bra arbetsgivare samt att den psykosociala arbetsmiljön är bra. Detta bidrar till att man känner motivation och trivs på jobbet.

Egen förvaltning

Merparten av förvaltningen sker inom företaget och ABK har bland annat egna fastighetsskötare, snickare, VS-tekniker, målare och elektriker.

Vi strävar efter ökad mångfald

Inom ABK strävar vi efter ökad mångfald och ser därför gärna sökande i olika åldrar, kön samt olika etnicitet.