TV engagerar många och är ett viktigt inslag i boendet och livet. Alla har synpunkter och olika preferenser på vad som är viktigt och oviktigt, bra och dåligt. TV skall finnas 24 timmar om dygnet, veckan och året runt. ABK försöker att ha en mångfald av olika alternativa tv-former i sina fastigheter. Detta kan begränsas av var fastigheten är belägen, olika tv-former finns på olika platser..

När man som fastighetsägare låter distribuera TV i ett kabelnät för tv i en fastighet så finns det krav från myndigheter som måste uppfyllas. Kraven finns bl.a. att läsa på Myndigheten för radio och TV:s hemsida. De kanaler som för närvarande omfattas av s.k. vidaresändningsplikt och måste distribueras är SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen. Denna vidaresändlingsplikt finns inte då tv distribueras via bredband, parabol eller telefonkabel.

ABK har valt att i kabel-TV-nätet distribuera ett grundutbud av de vidaresändningspliktiga kanalerna i både analog och digital form. Telenor, som distriberar TV-utbudet i vårt kabel-TV-nät, har tills vidare valt att i grundutbudet även inkludera TV4 och TV6.

ABK:s strategi för TV i framtiden i våra fastigheter är att det för merparten av våra hyresgäster skall finnas möjlighet att kunna välja TV på så många sätt som det är möjligt. Fastighetens olika anslutningsmöjligheter till olika TV-distributionsformer avgör. Idag finns det möjlighet till att få TV via något av följande distributionsformer, ibland finns det flera möjligheter i en och samma fastighet. TV finns idag i ABK:s fastighet via dessa distributionsformer

  • kabel-TV-nät
  • marksänd digital TV (Boxer)
  • parabol och marksänd TV – gäller i Arkelstorp och Åhus
  • fastighetsnät/bredbandsnät (stadsnätet)
  • telefonnätet om det finns bredband den vägen (DSL)

Genom att TV distribueras på flera sätt så kommer konkurrenssituation att uppstå för TV-distributörerna och förhoppningsvis leder detta till sänkta priser för kanalerna och ett större utbud.

Vi arbetar också tillsammans inom SABO för att nå fram till en lösning innebärande att hyresgästen själv skall kunna välja sina kanaler styckvis och inte tvingas att välja paket innehållande många kanaler som man inte vill ha. Här skall vi tillstå att det finns svårigheter då produktionsbolagen som producerar TV-program och ägarna till de olika mediaföretagen vill sampaketera sina olika program och TV-kanaler för att kunna sprida sina kanaler så mycket som möjligt..

Mera information om våra olika distributionsformer för TV finns på våra sidor för respektive distributionsform av tv. Välj genom att klicka på TV i menylisten till vänster och välj sedan tv-form.