Uthyrningspolicy

Alla skall ha lika rätt och möjlighet att söka och få en bostad i AB Kristianstadsbyggen. Uthyrningspolicyn och reglerna följer hyreslagen och ska främja en rättvis och väl fungerande uthyrning.

Grundkrav

Sökande ska ha godtagbar inkomst. ABK tar alltid kreditupplysning på alla nya sökande. Sökande som inte uppfyller kravet om godtagbar inkomst har möjlighet att lämna säkerhet.

Sökande får inte ha allvarliga betalningsanmärkningar, skulder eller andra för boendet negativa referenser.  Alla eventuella skulder till ABK måste vara reglerade.

Antalet personer som ska bo i bostaden ska vara rimligt i förhållande till bostadens storlek och disposition/planlösning.

Sökande måste vara myndig för att få underteckna kontrakt.

Köregler

Sökande till ABK:s bostäder ska registrera sig i bostadskön. Alla som registrerat sig får en poäng per dag. Registreringen är personlig och intjänade köpoäng kan inte överlåtas. Kötid räknas från registreringstillfället.

Sökande som inte minst en gång per kalenderår uppdaterar sin registrering stryks ur bostadskön och förlorar sina köpoäng.

Sökande kan bli spärrad från att söka bostäder under sex månader om den sökande blir erbjuden bostad men inte lämnar besked inom utsatt tid.

När sökande undertecknat kontrakt stryks registreringen i kösystemet.

Den som får eget hyreskontrakt kan tidigast registrera sig på nytt från första kontraktsdagen och kan tidigast sex månader därefter (exakt 185 dagar) söka ny bostad under förutsättning att grundkraven är uppfyllda.

Bostadsbyte inom ABK

Normal uppsägningstid är tre månader. Följande undantag görs vid bostadsbyte inom ABK:

Den som har eget hyreskontrakt med ABK får efter tio skötsamma år i nuvarande bostad sin uppsägningstid reducerad till två månader, efter tjugo år är uppsägningstiden en månad och efter trettio år tillämpas ingen uppsägningstid alls.

Den som har eget hyreskontrakt på studentrum eller korridorsboende får efter sex månaders skötsamt boende sin uppsägningstid reducerad till en månad.

Kategoribostäder

Trygghetsbostäder är i första hand avsedda för personer över 70 år.

Seniorbostäder är i första hand avsedda för personer över 60 år.

Ungdomsbostäder är i första hand avsedda för personer under 30 år.

Studentbostäder erbjuds endast till studerande.

Övriga regler 

Anställda hos ABK har förmånen att kunna räkna sin anställningstid som kötid vid ansökan om bostad.

Undantag

Avsteg från uthyrningspolicyn kan förekomma i vissa fall. Exempelvis för: Medicinsk förtur via Omsorgsförvaltningen i Kristianstad.

Bostäder med kort tid kvar till inflyttning (Bostad Direkt).

Specialbostäder.

Dessutom kan ABK i undantagsfall tvingas göra avsteg från denna policy av förvaltningsmässiga skäl. Exempelvis vid:

Evakuering av bostäder.

Fastställd av ABK´s styrelse 29 augusti 2013.

Glöm inte uppdatera

Du måste själv minst en gång per kalelenderår uppdatera din registrering i kön, annars förlorar du dina köpoäng och du stryks ur kön.

Uppdatera gör du genom att logga in, med personnummer och personlig pinkod, på Mina sidor, eller genom att ringa till 044 - 780 32 00.

Det räcker alltså inte att bara besöka hemsidan eller att bara ringa och fråga om lediga bostäder.

Det är ditt eget ansvar att bekräfta på rätt sätt.