Etappförmedling ökar valfriheten

I samband med nyproduktion av bostäder har ABK sedan en tid tillbaka tillämpat så kallad etappförmedling. Något som har uppskattats av hyresgästerna. På bilden Jeanette Wilson och Katarina Bontin, uthyrningen.

Etappförmedling innebär att den som söker en bostad kan anmäla sitt intresse för fler bostäder än bara de fem som annars är praxis. Hur många man kan söka beror på hur många bostäder som finns i projektet. Det kan alltså variera.

- Det här har tagits emot väl av hyresgästerna som har fått ett betydligt större urval och en större möjlighet att få en ny bostad som de vill ha, säger ABK:s uthyrningschef Jeanette Wilson.

Den 11 februari släpps de nya bostäderna på Sommarlustvägen 3 och Utställningsvägen 12 B. Det handlar om totalt 24 nya bostäder och intresserade kan anmäla intresse för sex stycken i varje hus.

Den nya formen för uthyrning provades första gången i samband med att de nybyggda 74 bostäderna på Finlandsgatan 5 och 7 släpptes under hösten 2017. Då kunde de sökande anmäla sitt intresse för tjugo bostäder. Det är fyra gånger mer än vad de hade kunnat söka innan etappförmedlingen infördes.

- Det är viktigt att poängtera att det fortfarande är kötiden som är avgörande för om du kan få en bostad, tillägger Jeanette Wilson.

När du söker en bostad i etappförmedling rangordnar du dina val efter vilken bostad du helst vill ha, näst helst vill ha och så vidare. Har du högst köpoäng på flera av de bostäder du sökt, blir du erbjuden den som du rangordnat högst.

När en sökande nu har möjlighet att anmäla intresse för så många bostäder kan hela processen ta lite längre tid, men jag tror att det uppvägs av att man kan söka fler och därmed öka möjligheten till att få en bostad, säger Jeanette Wilson.