SBA-Brandskydd

SBA-Systematiskt brandskyddsarbete

För att förebygga och i största möjliga mån förhindra att en brand uppstår, krävs ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som är strukturerat och som kontinuerligt följs upp. För dig som hyresgäst innebär det att du själv ska kontrollera och dokumentera verksamhetens brandskydd.

SBA

För att underlätta utförandet av SBA är det viktigt att det integreras i den vardagliga verksamheten, det behöver underhållas och kontrolleras regelbundet. Enligt ”Lag om skydd mot olyckor” SFS 2003:778 har vi som äger en byggnad och du som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för vårt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Läs mer om SBA här.

Ditt ansvar

Som hyresgäst är det alltså din skyldighet att bedriva SBA och redovisa detta för din hyresvärd-ABK. Brister i verksamhetens SBA kan vid en tillsyn av räddningstjänsten leda till ett föreläggande och i förlängningen även vite. Därför ska kontrollen göras regelbundet var sjätte månad enligt checklistan här. 

 

Vill du läsa mer om vår utrymningsövning på Galleria Generalen kan du göra det här.

Så här går SBA till:

Gör kontrollen enligt bifogad checklista. Efter utförd kontroll och eventuella anmärkningar är åtgärdade ska checklistan signeras och en kopia ska skickas till ABK.

Listan skickas till:

ABK Lokal, Box 90, 291 21 Kristianstad,                            eller via mail sbalokal@abk.se.

För frågor kontakta din kundvärd för kommersiella lokaler:

044-780 33 20.