TV-nyheter: Canal Digital blir Bredbandsbolaget

Canal Digital blir Bredbandsbolaget i ägaren Telenors sammanslagning av de två bolagen.
Canal Digital blir Bredbandsbolaget i ägaren Telenors sammanslagning av de två bolagen.
Nu slår Telenor samman Canal Digital och Bredbandsbolaget till det nya bolaget Bredbandsbolaget.

Därför kommer du med avtal om kanalpaket från Canal Digital i fortsättningen få fakturor från Bredbandsbolaget. Förändringen träder i kraft den 23 januari 2018 då Bredbandsbolaget tar över driften av ABK:s kabel-TV-nät.

Det utbud och innehåll du har idag påverkas inte av sammanslagningen. Det blir några tekniska förändringar i kabel-TV-nätet vilket innebär att du kommer att behöva göra en ny kanalsökning, detta kan göras efter kl 18:00.

Hyresgäster som har gamla digitalboxar av märket Kjaerulf och Sagem behöver få sina boxar utbytta. Det innebär bara ett utbyte och det finns ingen extra kostnad förknippat med detta. Inte heller någon förändring av bindningstider i gällande avtal mellan hyresgästerna och Canal Digital kommer att ske. Berörda hyresgäster kommer att bli kontaktade av Bredbandsbolaget/Canal Digital för utbyte av den gamla boxen. Om ni inte blir kontaktade så tag kontakt med Bredbandsbolagets kundservice.

ABK råder alla berörda hyresgäster att hämta ut och installera den nya boxen i god tid innan 23 januari 2018. Den nya boxen är av HD-kvalitet vilket bland annat innebär att bildkvaliteten förbättras.

Vidare information om bytet och vad det innebär hittar du på Bredbandsbolagets hemsida.

Bredbandsbolaget har inrättat ett servicetelefonnummer om du har frågor om bytet den 23 januari 2018:

Telefonnummer:   0200 – 116 500
Öppettider:          08:00 – 22:00 Alla dagar