Övrigt avfall

I anslutning till de flesta fastigheter kan du sortera övrigt avfall, exempelvis plastförpackningar
I anslutning till de flesta fastigheter kan du sortera övrigt avfall, exempelvis plastförpackningar

 

Övrigt avfall måste också sorteras

Återvinningsmaterial som pappers- och plastförpackningar, wellpapp, flaskor, metall och tidningar återvinner du som vanligt och tar till närmaste återvinningsrum i anslutning till fastigheten. Om det inte finns så tar du det till närmaste återvinningsstation eller till återvinningscentralen i Snårarp.

Skölj ur förpackningarna med kallt vatten och låt dom torka. Platta ihop förpackningarna så tar de inte lika stor plats.

Släng aldrig grovsopor i soprummet

Grovsopor, som möbler och annat skrymmande avfall, får aldrig slängas i soprummet.

Behöver du slänga grovsopor? Kontakta din fastighetskötare för mer information.

Du får inte heller slänga farligt avfall och elavfall i soprummet, utan detta lämnar du till den bemannade åtrevinningsstationen i Snårarp. Detta för att den kommunala renhållningen skall kunna ta hand om det på ett miljöriktigt sätt!

Farligt avfall

Bilbatterier, bränslen och oljeprodukter.

Gifter och bekämpningsmedel, lim-, färg- och lackrester.

Lysrör, lågenergilampor och annat som innehåller kvicksilver.

TV-, stereo- och videoutrustning.

Vitvaror, mikrovågsugnar, datorer, lampor och el-sladdar.