Lokalhyresgäst

 

Här nedan kan du som lokalhyresgäst hitta bra information om:

Autogiro

Autogiro innebär att din hyresinbetalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Om du vill betala din hyra via autogiro ska ni kontakta ABK:s lokalavdelning så hjälper vi dig med detta. Vi behöver ett skriftligt medgivande från dig för att kunna ansluta dig till autogiro. Ladda ner autogiroblanketten här.

Skyltning

Önskar man som hyresgäst sätta upp en skylt på fastigheten skall man till ABK komma in med en skriftlig förfrågan och beskrivning/skiss av önskad skylt gällande storlek och placering på fasaden. Hyresgästen får inte sätta upp en skylt utan godkännande från hyresvärden samt godkänt skriftligt bygglov från kommunen. Vi som hyresvärd bistår med hjälp för att söka bygglov, det är dock hyresgästen som söker bygglovet för sin egen räkning. Bygglov kan du söka här.

Överlåtelse

Det är i många fall möjligt att överlåta ett lokalkontrakt på en ny hyresgäst under den gällande hyrestiden. För att detta ska vara genomförbart måste dock vissa förutsättningar vara uppfyllda och samtycke/godkännande från hyresvärden krävs. Grundläggande är att det ska vara samma typ av verksamhet som tar över kontraktet. ABK gör sen samma procedur som vid nytecknande av kontrakt. Vi går igenom det företaget som ska ta över och detta ska först bli godkänt innan överlåtelsen kan ske. Du som hyresgäst kan alltså inte själv bestämma över hyresrätten till en lokal. Ett tips är att komma in med alla uppgifter i god tid innan man vill att överlåtelsen ska ske.

Ändrad verksamhet

För att få ändra användningen av lokalen krävs ett skriftligt tillstånd av hyresvärden. I ditt hyreskontrakt framgår det vilken typ av verksamhet du har rätt att bedriva i lokalen. Kontakta din uthyrare om du har frågor angående förändring av verksamhet.

Förändringar i lokalen

Innan du sätter igång med några förändringar av din lokal kontakta alltid ABK. Större förändringar kräver skriftligt godkännande från hyresvärden och ibland även ett bygglov från kommunen. Grundläggande vid alla arbeten inne i lokalen, oavsett storlek, är att det ska göras på ett fackmannamässigt vis.

Bredband

I de flesta av ABK:s fastigheter finns fiber indraget vilket ger förutsättningar för bra bredbandsuppkoppling.

Här hittar du information om hur du kommer igång med ditt bredband.

El-abonnemang

De flesta av våra lokaler har egen el-central vilket innebär att man har sitt egna el-abonnemang. Det innebär att du själv tecknar dina egna el-avtal hos den leverantör som passar dig bäst.

Parkering

Till många av våra lokaler är det möjligt att hyra p-plats alt. garageplats. Inte alltid direkt utanför entrédörren men ofta i lokalens närhet. Prata med din uthyrare om intresse för p-plats eller garageplats finns. Växeln 044-780 32 00.

Förråd/lager

Till många lokaler går det att hyra till extra förråd/lager. I de flesta fall rör det sig om förråd/lager i källare. Prata med din uthyrare om det finns ett sådant önskemål. Växeln 044-780 32 00.