Bostadsområden

Vi har idag 9 000 bostäder i Kristianstad och i 18 orter runt om i kommunen.

Under Våra områden och bostäder kan du läsa mer om orterna vi har fastigheter i, samt om våra olika bostadsområden inne i Kristianstad.