ABK får byggnadsmiljöpris

AB Kristianstadsbyggen tilldelas Kristianstad kommuns byggnadsmiljöpris 2018, för den omsorgsfulla renoveringen av den 200 år gamla och byggnadsminnesmärkta Österbergska gården i centrala Kristianstad. Det meddelade Kristianstad kommuns byggnadsnämnd idag.

- Jätteroligt att vårt arbete med Österbergska gården uppmärksammas, säger ABK:s vd Henrik Strand. För oss är det viktigt att ta hand om våra fastigheter, och här har vi med varsam hand renoverat en av stadens mest ikoniska historiska byggnader.

Den gustavianska herrgården byggdes på 1830-talet, och ligger idag insprängt mellan moderna hus på norra delen av Östra Boulevarden.

Byggnadsnämndens motivering lyder:

”ABK har på ett vördnadsfullt och lyhört sätt tagit fasta på gårdens rika historia och genomfört en renovering som tar hänsyn till gårdens arkitektur, ursprungliga material och olika ombyggnadsskeden över tiden. Resultatet är en fin avvägning mellan den ursprungliga byggnadens uttryck och de stora förändringar som företogs på 1950-talet.”

Priset, som innebär diplom och 10 000 kronor som prissumma, delas ut i samband med Kristianstad kommuns födelsedag 22 maj.

Österbergska gårdens fasader, fönster och takytor har renoverats och skador har reparerats med traditionella byggnadsmaterial (kalkbruk, kalk- och linoljefärg). Syftet har varit att återställa byggnaden i det originalskick och med den färgsättning huset fick efter 1950-talets ombyggnad till flerfamiljshus.

Arbetet med renoveringen inleddes redan i september 2014 då Ingela Pålsson Skari genomförde en byggnadsundersökning med påföljande sammanställning av nödvändigt renoveringsåtgärder. Alla byggnadsarbeten genomfördes i etapper och de påbörjades under 2016 och fasadrenoveringen av den sista östra fasaden avslutades i augusti 2017.