Regler för bilplatser

Uthyrning av bilplatser ska i första hand ses som en service till ABKs egna hyresgäster. Av det skälet så har alltid ABKs hyresgäster förtur framför andra sökande till alla lediga platser. I vissa områden måste man dessutom vara hyresgäst på området för att få hyra. 

Så söker du bilplats

För att kunna söka bilplats hos ABK måste du stå i vår bilplatskö. Ställ dig i kön genom att registrera dig på Mina sidor. Är du redan registrerad på Mina sidor, som bostadssökande eller som hyresgäst, så kan du ställa dig i bilplatskön inne på Mina sidor. Hur du söker bilplats hittar du under Så söker du.

Boendeparkering via kommunen

Utöver ABK:s garage- och parkeringsplatser erbjuder kommunen så kallad "boendeparkering" (vilket innebär att du kan få parkera din bil på samma plats längre och billigare än besökare i området) För att få mer information om kommunens boendeparkering läs mer här.

 

Kontakt

ABKs bilplatser hyrs ut av BoButiken på ABKs huvudkontor.

Information om lediga bilplatser samt sökning kan göras direkt via hemsidan (under Lediga bilplatser i vänstermenyn).

Det går också bra att ringa BoButiken:044-780 32 00

(växel vardagar 9-12, 13-16)

Kontrakt - uppsägningstid

Normal uppsägningstid är tre månader. Om du har bostadskontrakt med ABK och väljer att säga upp detta samtidigt har bilplatsen samma uppsägningstid som bostaden.