Stor satsning på lekplatser

Sedan två år tillbaka håller ABK på med en kartläggning och upprustning av alla lekplatser som finns bland bostäderna och som sköts av ABK.

Det handlar om 110 helt olika lekplatser.

- Vi har en långsiktig plan för våra lekplatser, berättar Carolina Aouseus, som är ABK:s lekplatsansvarige.

Viktigast har det varit att se över dem ur säkerhetssynpunkt. ABK har en bra bild över det. Nu handlar det om att förbättra, samtidigt som det anläggs nya lekplatser i nya bostadsområden.

ABK arbetar efter en rad kriterier vad gäller lekplatserna.

Det handlar om tillgänglighet, att vara lättskött, att få så mycket lek som möjligt på så lite yta som möjligt med så mycket olika rörelser som möjligt.

Dessutom är det mycket viktigt vilka material som används vid lekplatserna.

Förr var sand det vanligaste underlaget, sedan kom täckbark och därefter så kallad gummiasfalt. Alla har sina för- och nackdelar. Numera satsar ABK på konstgräs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om samma sorts konstgräs som till exempel på fotbollsplaner. Vårt konstgräs har ingen stötdämpande fyllning av plastgranulat, som kan komma ut i naturen. Vårt konstgräs är fyllt med sand, berättar Carolina Aouseus.

- Detta är det bästa som finns nu ur både miljö- och leksynpunkt och hundra procent återvinningsbart, säger hon.

Alla lekplatser som ställs i ordning inspekteras av en certifierad besiktningsman, som också gör en heltäckande riskanalys.

- Dagligen åker vi ut och justerar felaktigheter eller lagar något som inte fungerar. Hyresgäster som upptäcker fel på lekplatserna får gärna ringa till Felanmälan, avslutar Carolina Aouseus, som just nu jobbar med lekplatserna på Sommarlustområdet.