Nu kommer HLU-rabatten

På avin den här månaden kommer vi automatiskt att betala ut den årliga HLU-rabatten till dig som bott ett helt kalenderår och avstått renovering i något rum under förra året eller tidigare, samt bor kvar i din bostad.

Det periodiska underhållet är indelat i intervaller. Vi målar i din bostad vart 13:e år och slipar  parkett eller byter golvmattor vart 20:e år. Har du tackat nej till exempelvis målning av ett rum, får du som HLU-rabatt en trettondel av vad det skulle kosta att renovera rummet.  För att vara berättigad till rabatt på hyran måste du haft ett skötsamt boende.