Gratis gympa för hyresgästerna

Den 2 september startar Korpens gympa och du som hyresgäst kan gympa gratis!

Ordinarie pris är 350 kronor per termin, men anger du namn och bostadsadress vid första gympatillfället så är träningen gratis.

Måndag 18.00
Rönnowskolans gymnastiksal

Måndag 19.00
Fröknegårdsskolans gymnastiksal. OBS! Ny lokal

Onsdag 19.30
Fröknegårdsskolans gymnastiksal. OBS! Ny lokal

Tänk på att komma i tid, dörrarna låses när passen startar. Gympan pågår 2 september - 18 december. Åldersgräns 15 år. För mer information: Pia Brink 0709-95 82 10