Bredbandsbolaget byter namn till Telenor

Bredbandsbolaget, som distribuerar TV-utbudet i ABK:s kabel-TV-nät, byter namn till Telenor.

Bolaget får ett nytt telefonnummer för felanmälan och kundtjänst: 0200-11 22 21.

Utöver detta innebär sammanslagningen inga förändringar eller prisändringar för boende hos ABK.

För frågor, vänligen kontakta Telenor.