Du och dina personuppgifter är trygga hos oss

Nedan finner du information om hur ABK behandlar dina personuppgifter när du är samarbetspartner (t ex leverantör) hos bolaget.

ABK behandlar ett flertal personuppgifter för den person som representerar ett företag när ABK och företaget ingår ett avtal. De uppgifter som är särskilt aktuella är namn och kontaktuppgifter som underlättar vårt samarbete. Ibland kan det bli aktuellt att fråga om t ex referenser eller din ekonomi. Det kan innebära att ABK gör kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten samt behandlar anställningsintyg, andra intyg eller uppgifter från referenspersoner. Skulle dina personuppgifter behöva behandlas för att ta tillvara ett rättsligt anspråk kommer så att ske.

ABK kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t ex vara aktuellt om underentreprenörer skall kontaktas inom ramen för ett projekt.