Dotterbolag

Specialfastigheter i Kristianstad AB

556761-8128

Specialfastigheter i Kristianstad AB (SIKAB) är ett helägt dotterbolag till AB Kristianstadsbyggen (ABK). Styrelsen utses av Kristianstads Kommunfullmäktige.

SIKABs affärsidé är att äga och förvalta specialfastigheter med hög konkurrenskraft. Fastigheterna ska tillgodose högt ställda krav på arkitektur, material och miljö. SIKAB äger och förvaltar för närvarande Kristianstad Arena och Kristianstad idrottshall. Information om Kristianstad Arena finns på www.kristianstadarena.nu. SIKAB har ingen egen anställd personal utan köper in tjänster externt alternativt från sitt moderbolag ABK.

 


 

AB Allön

556097-2365

AB Allön är ett helägt dotterbolag till AB Kristianstadsbyggen (ABK). Styrelsen utses av Kristianstads Kommunfullmäktige.

AB Allöns affärsidé är att äga och förvalta vård- och omsorgsboende inom Kristianstads kommun. Fastigheterna ska tillgodose högt ställda krav på boendestandard, tillgänglighet, säkerhet och miljö. Bolagets vision är, genom sitt tillhandahållande av fastigheter ämnade för vård- och omsorgsboende, att bidra till en attraktiv och konkurrenskraftig omsorg inom Kristianstads kommun. AB Allön har ingen egen anställd personal utan köper in tjänster externt alternativt från sitt moderbolag ABK.

 

 

 

 

 

 


 

C4 Parkerings Aktiebolag

556872-9783

C4 Parkerings Aktiebolag är ett helägt dotterbolag till AB Kristianstadsbyggen (ABK). Styrelsen utses av ABK.

C4 Parkerings Aktiebolags affärsidé är att förvärva. uppföra, äga och förvalta fastigheter i vilken parkeringsrörelse bedrivs. Bolagets vision är att, genom investeringar i fastigheter som är väl lämpliga för parkeringsverksamhet, skapa tillgängliga parkeringsmöjligheter med konkurrenskraftiga avgifter i Kristianstads kommun. C4 Parkerings Aktiebolag har ingen egen anställd personal utan köper in tjänster externt alternativt från sitt moderbolag ABK.