Brännbart avfall

Brännbart avfall är sådant som inte kan återvinnas som nytt material
Brännbart avfall är sådant som inte kan återvinnas som nytt material

 

Ur det brännbara avfallet utvinns energi genom förbränning. Energin nyttjas som el och fjärrvärme.

Du får inte slänga ditt brännbara avfall i bärkassar (ex från Konsum eller Ica) då dessa räknas som förpackningar som ska sorteras.

Brännbart avfall får du däremot gärna packa i avfallsplastpåsar. Tänk på att linda in vassa föremål i t ex tidningspapper innan du slänger det, annars kan det skära hål på påsen.

Brännbart avfall är exempelvis:

  • dammsugarpåsar
  • tops
  • blöjor och bindor
  • porslin och keramik
  • ljusstumpar
  • kassett- och videoband
  • trasiga kläder