Första Näsbyhonungen slungad och klar

Biodlingsäventyret på Näsby blev en jättesuccé och redan mitt i sommaren kunde de första 25-30 burkarna av honung delas mellan projektdeltagarna.

Kerstin Jönsson som leder gruppen av nyblivna biodlare berättar att alla varit mycket engagerade, från det att kuporna sattes ihop tills det att den första satsen honung slungades.

– Vi lånade utrustning av Kristianstadsbygdens Biodlareförening, där jag är medlem. Hur det blir framöver vet jag inte. Kanske köper vi egen utrustning, säger hon.

Biodlingen har bedrivits på Näsby fält i anslutning till de kolonilotter som anlagts där. Grupper har bestått av 14 medlemmar och eventuellt följs denna första honungstillverkning upp med ytterligare två innan bina går till vintervila.

Projektet är ett samarbete mellan Hyresgästföreningen, ABF och ABK.