Vördnadsfullt ansiktslyft för Östbergska gården

Under ett drygt år har en av ABK:s mer ovanliga fastigheter, Österbergska gården på Östra Boulevarden, genomgått ett ansiktslyft.

Det är Peab Byggservice som fräschat upp fasad, fönster, tak och i viss mån utemiljön.
– Det var en utmaning. Vi har flera gånger fått kalla in konsulter och specialkompetens så att det skulle bli rätt, säger platschefen hos Peab Byggservice, Staffan Gustavsson. Österbergska gården är en gustaviansk herrgård från tidigt 1800-tal, mitt i Kristianstad. ABK hyr ut fem bostäder i huset. Huset har högsta skyddsklass sedan 1967.
Det finns 48 fönster i huset. Från att tidigare har varit vita har de nu fått tillbaka sin ursprungliga ljusgråa färg. Det har varit ett hårt arbete bara att renovera fönstren.
– Vi räknar med att varje fönsterbåge tagit 14 arbetstimmar, säger Staffan Gustavsson.
Fönstren har skrapats rena från den gamla färgen och sedan målats med beständig färg. Förutom fönster har fasaden renoverats, och en del takarbeten utförts. Staffan Gustavsson berättar hur man hade hjälp utifrån i form av en stenkonservator för att inte skada de friser och utsmyckningar som finns på huset. I övrigt har man knackat ned puts och putsat om innan måleriarbetet kunnat påbörjas. I porten till innegården tvingades man förstärka takbalkar som tidens tand farit illa åt.
Hela tiden har arbetet bedrivits för att undvika skador och på innergården fann man ännu ett skyddsvärt objekt. Ett stort träd dignande av fikon. Österbergska gården byggdes på 1830-talet och sannolikt uppförd av Lars Österberg, en av två bröder som flyttade från Onslunda på Österlen till Kristianstad, köpte upp tomter och byggde hus.