Andrahandsuthyrning

Långresa till Borneo kan vara ett giltigt skäl till att hyra ut din bostad i andra hand.
Långresa till Borneo kan vara ett giltigt skäl till att hyra ut din bostad i andra hand.

 

ABK följer hyreslagen när det gäller uthyrning i andra hand. Det innebär att du vid "beaktansvärda skäl" under begränsad tid kan hyra ut din bostad, om något av följande gäller:

  • Du ska arbeta eller studera på annan ort.
  • Du ska göra en långresa.
  • Du ska prova att bo ihop med någon i hans eller hennes bostad.
  • Du ska vistas en längre tid på sjukhus.

OBS! Du måste ha ABKs samtycke för att få hyra ut sin bostad i andra hand. Detta gäller också om du lånar ut bostaden utan att ta någon hyra. Den som utan lov upplåter sin hyresrätt riskerar att förlora den.

Reglerna om andrahandsuthyrning finns i 39-40 §§ hyreslagen (12 kap. jordabalken)

 

Kom ihåg!

Den som bor i andra hand har inte automatiskt rätt att överta ditt förstahandskontrakt.

Även när du inte själv bor i bostaden har du ansvar för att hyran betalas i tid.

Andrahandsuthyrning är bara möjlig under begränsad tid.

 

Ladda ner blankett

Blankett