Kabel-TV - Telenor

TV-utsändning i merparten av ABK:s fastigheter i Kristianstad och Åhus tätort samt ytterligare några andra fastigheter på andra orter sker via kabel-TV-nätet och distribueras av Telenor.

 OBS! Den 23 januari 2018 gick Canal Digital Kabel-TV AB samman med Bredbandsbolaget och i maj 2018 gick bolaget samman med Telenor. Det nya bolaget har fått namnet Telenor. Avtalet med ABK gäller oförändrat och fortsatt fram till 2022.04.30. Mera information om sammangåendet kan du läsa här.

I ABK:s kabel-tv-nät kan man analogt, dvs utan digitalbox, se ett grundutbud med de vidaresändningspliktiga kanalerna SVT1, SVT2, Barnkanalen, Kunskapskanalen, SVT 24 samt för närvarande TV4 och TV6.
Grundutbudet finns i också i ett digitalt format, då krävs att man köper en digitalbox eller CA-modul från Telenor, i övrigt är det inga löpande månadsavgifter. I digitalt format så får man bättre bildkvalitet.

Digitalbox eller CA-modul
I ABK:s kabel-TV-nät krävs det en digitalbox eller en CA-modul om man skall kunna se andra tv-kanaler än de som ingår i det analoga grundutbudet. En digitalbox är en extern enhet som ansluts till antennuttaget och till tv:n. En CA-modul kan användas om tv:n har en inbyggd digitalbox för kabel-tv. Den inbyggda boxen skall vara av standarden DVB-C.
I nedanstående text använder vi endast begreppet digitalbox eller box men avser då både fristående digitalbox och inbyggd digitalbox.
Mera information om digitalboxar finns nedan.

Felanmälan och teknisk support på kabel-TV görs till Telenor kundtjänst - 0200-11 22 21 - vardagar kl 08:00 - 21:00 och helger 09:00 - 21:00

Oavsett vilken typ av fel det gäller, tekniska fel på TV-distributionen i fastigheten/lägenheten eller om man har fel som man misstänker beror på störningar i tv-utsändningen görs felanmälan till Telenors kundservice.
Exempel på störningar kan vara fel som att en eller flera kanaler saknas eller att man har störningar på en kanal, textning till ett program fungerar inte mm.

Du måste alltid kontrollera att det inte är din egen utrustning som det är fel på. Det gäller kablar, digitalbox, tv, inspelningsenheter med mera. Om det vid besök av tekniker visar sig att det är fel i den egna utrustningen kan du bli debiterad en besöksavgift.

 

Abonnemangserbjudande till ABK:s hyresgäster från Telenor - gäller 2017.05.01 – 2022.04.30

 

En digital spegling av grundutbudet kan erhållas kostnadsfritt dock krävs en box som kostar från 399 kr (engångsavgift), se nedan.

Kort- eller startavgifter tas inte ut på Telenors olika kanalpaket i kabel-TV-nätet hos ABK.
Detta innebär en besparing på min 600 kr/år jämfört med ordinarie priser.

Har du en gammal digitalbox med SD standard kan du kostnadsfritt byta denna mot en ny HD-box. Kontakta Telenors kundservice.

ABK:s hyresgäster kan inte ta del av Telenors olika kampanjer och erbjudanden som gäller på nationell nivå i deras kabel-TV-distribution.
Detta på grund av att de villkor som gäller för ABK:s hyresgäster, att kort- och startavgifter inte debiteras för de olika kanalpaketen, inte gäller för deras övriga kabel-tv-tittare. ABK:s avtalsvillkor innebär en fördel i form av ett lägre totalpris på tv-tittandet för våra hyresgäster!
Telenors utbud av tv-kanaler och paketering av dem är alltid lika för ABK:s hyresgäster som för deras övriga kunder.

Vill du beställa något av Telenors tv-paket/kanaler?
Ring Telenors kundservice för kabel-TV, 0200 - 11 22 21, eller besök Telenors hemsida.

Erbjudanden kan inte beställas hos Telenors återförsäljare utan endast via kundservice eller deras hemsida.

  Canal Digital Grundutbud

 

 

 

Grundutbud
Innehåller de vidaresändningspliktiga kanalerna SVT1, SVT2, SVT24 och Kunskapskanalen (SVT). Vidare ingår för närvarande TV4 och TV6.
Grundpaketet finns i analogt och digitalt format.
Grundutbudet är kostnadsfritt = 0 kr/mån.
Det analoga utbudet kan ses utan digitalbox.
Vill man ha grundutbudet i digital kvalitet, med bättre bild och ljud, så krävs en digitalbox och då tillkommer en engångskostnad för en digitalbox , se nedan.

Tilläggspaket och kanaler
Telenor har ett stort tv-utbud som är paketerat i olika kanalpaket. Det finns även ett antal kanaler som man kan abonnera på styckvis. För att kunna se tilläggspaketen krävs att man har en digitalbox.
Vilka tilläggspaket som finns kan man se och beställa på Telenors hemsida. 
På hemsidan kan man även beställa digitalbox.

Fakturaavgift och autogiro
Om man väljer att få pappersfaktura med posten utgår en fakturaavgift med för närvarande 49 kr/faktura vilket blir 588 kr/år.
ABK rekommenderar att hyresgästerna betalar med autogiro och därmed slipper att betala faktureringsavgiften.

TV via bredband
Boende utan kabel-tv men med stadsnätsanslutning kan via Kristianstad stadsnät erbjudas tv via Telenor till jämförbara villkor.
Detta gäller inte Grundutbudet som inte finns via stadsnätet.
För mera information se sidan ”TV via bredband”.

Internet-tjänster
Med start 23 januari 2018 kommer kostnadsfria Internettjänster s.k. Play-tjänster att erbjudas till boende med digitala abonnemang, dvs abonnemang utöver grundutbudet. Bredbandsbolaget kallar tjänsten för "Bredbandsbolaget Stream", du kan läsa mera här, Telenor Stream.
Detta innebär att hyresgästerna med digitala tilläggsabonnemang kan se tv, filmer, serier mm via tv, dator, surfplatta, smartphones, Apple TV (4:e gen) och Google Chromecast. Detta kan göras även från platser utanför hemmet. Landsrestriktioner kan förekomma.

Digitalbox eller en kortläsare
För att se digital tv krävs en digitalbox.
Om din tv har en inbyggd box för kabel-tv av typen DVB-C kan du använda en kortläsare, en så kallad CA-modul,
som du placerar i din tv.
Välj en digitalbox eller en kortläsare som passar dig ur Telenors utbud av digitalboxar. Pris för boxar med HD-kvalitet är under avtalsperioden:

- Digitalbox, ej inspelningsbar, kostar 399 kr inkl moms
- Digitalbox, inspelningsbar, kostar 1.999 kr inkl moms.
- CA-modul, kostar 399 kr inkl moms

På alla boxar och CA-modulen är det 2 års garanti.

På Telenors digitalboxar kan man skapa egna kanallistor och på så sätt ändra placeringen/ordningen av kanalerna. Detta för att det skall bli enklare att hitta/välja "sina" kanaler.
Digitalboxar och kortläsare beställs via Telenors kundservice 0200 - 11 22 21 eller på Telenors hemsida. 

Månatliga kortavgifter och startavgifter
ABK:s hyresgäster betalar inga månatliga kortavgifter eller startavgifter. Detta gäller för samtliga kanalpaket.

Prissättning av kanalpaket
Telenors prissättning av kanalpaketen kommer att följa den nationella prissättning som Telenor tillämpar för sina övriga kabel-TV-nät med undantag av de månatliga kortavgifterna och ev startavgifter.

Telenors kampanjer
ABK:s hyresgäster kan ta del av Telenors olika kampanjer och erbjudanden. Då gäller villkoren i kampanjerna före de villkor som normalt gäller för ABK:s hyresgäster, ex.vis kan kort- och startavgift komma att tas ut. Telenor prissätter kampanjerna på ett sådant sätt att syftet med deras prissättning kan komma att gå förlorad om både ABK:s villkor och kampanjprissättningen skall gälla samtidigt.
Förvissa dig därför om vilka avtalsvillkor som kommer att gälla dig om du vill nyttja ett kampanjerbjudande!

Bindningstid och uppsägningstid
Nedan redovisas de normala avtalsvillkoren för bindnings- och uppsägningstid. Avvikelser kan förekomma och detta redovisas på Telenors hemsida.
Telenor tillämpar i sina avtal normalt en bindningstid av 12 månader och en uppsägningstid på 1 månad.
Detta innebär att du 12 månader efter avtalstecknande kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på 1 månad.
För ABK:s hyresgäster gäller särskilda villkor vid avflyttning till annat boende där det inte finns kabel-tv från Telenor. Då är uppsägningstiden begränsad till 3 månader dvs samma tidsperiod som uppsägning av lägenheten. Detta skall hyresgästen påpeka för Telenor vid uppsägningen.

Juridiskt avtalsförhållande
Alla abonnemang som hyresgästen tecknar sig för är en affär mellan hyresgästen och Telenor.

Kreditbedömning
Telenor gör kreditbedömning av hyresgäst som beställer andra tilläggspaket än T-1 Bas.

Mera information om Telenor kabel-tv finner du här.

 

TV-filter

Det kan fortfarande finnas lägenheter i fastigheter med kabel-tv som utrustats med ett tv-filter som sedan inte har demonterats. Detta gör att man inte kan se Telenors digitala utbud av tv. Hyresgäst som beställt någon form av tilläggsutbud men inte kan se detta måste begära att få filtret borttaget. Annars kommer man inte att få fram tilläggsutbudet till digitalboxen.
Borttagning av filter beställes antingen hos Telenors kundservice 0200 - 11 22 21 eller genom din fastighetsskötare.