Dina personuppgifter är trygga hos oss!

Nedan finner du information om hur ABK behandlar dina personuppgifter när du står i vår kö för bostad och/eller bilplats.

När du registrerar dig som sökande hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med GDPR. De personuppgifter som det är frågan om är de som du lämnar till oss i samband med att du besöker vår webbplats, registrerar ett användarkonto hos oss, söker lägenheter eller använder våra tjänster för prenumerationer och bevakningar.

Syftet med behandlingen är att vi skall kunna administrera din intresseanmälan. Vår lagliga grund för behandlingen är dels för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser med dig, dels har vi ett berättigat intresse.

Uppgifterna ligger kvar så länge du väljer att vara registrerad hos oss. Om du avregistrerar dig eller inte förnyar din registrering kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

I samband med registreringen vi behöver ditt samtycke för att kunna begära en kreditupplysning och eventuellt behandla ytterligare personuppgifter som vi behöver för att kunna pröva min ansökan om hyresobjekt.