Marksänd digital TV - Boxer

I Sverige sker genom lagstiftning tv-distribution via marksänd digital sändning. Enkelt uttryckt är detta de tv-sändningar som sker via alla de tv-master som finns i vårt land. Detta är den näst största distributionsformen av TV i ABK:s fastigheter. Många känner bättre till distributionsformen under namnet Boxer som egentligen är namnet på det företag som handhar tv-abonnemangen/kanalerna i denna distributionsform.

I de av ABK:s fastigheter som har denna distributionsform så finns tv-signalen i den/de tv-uttag som finns i lägenheten. Då detta är digital tv så måste man ha någon form av digitalbox, antingen en fristående eller en inbyggd i tv:n. Har man en inbyggd digitalbox i tv:n kan det krävas en kortläsare (CA-modul). 

Den 17 oktober 2017 ändrades sändningstekniken för Boxer TV, enligt beslut från regeringen. Detta gör nu att Boxer kan distribuera tv-kanaler med s.k. HD-kvalitet, högupplöst TV. För att kunna se de nya HD-kanalerna så måste man ha en digitalbox, fristående eller inbyggd, som har den nya tekniken som kallas DVB-T2.

Boxer fria kanaler

 

 

Boxer tillhandahåller för närvande följande fria kanaler: - SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen (SVT), TV4 och TV6. SVT1 och SVT2 finns även i HD-format.
Finsk TV kan inte ses i södra Sverige.

Vissa tv-apparater eller boxar kräver inget kort för att se grundutbudet medan andra gör det. 

Vill man ha fler TV-kanaler/paket så beställer man detta hos Boxers kundtjänst på telefon eller på Boxers hemsida. Man kan också beställa detta hos någon av Boxers återförsäljare, oftast en lokal radio- och tv-handlare.

Boende i ABK:s fastigheter som kan använda Boxer har möjligheter till att få rabatter på sina tv-abonnemang. Kontakta Boxers kundservice för att få det lägre priset. Tecknar du nya tv-abonnemang skall du ange att du är boende hos ABK och det nätverks-ID som gäller som gäller ABK. Nätverks-ID finns i den TV-information som du/ni fick vid kontraktskrivningen, det kan också erhållas från vår växel eller från ditt BoServicekontor, telefon 044 - 780 32 00

Observera att de lägre priserna kan du inte få om du beställer av en av Boxers återförsäljare.

Boxers kundservice når man på telefon 0771 - 21 10 00, vardagar kl. 08.00-21.00 och helger 09.00-20.00.
Observera att telefonnummer eller öppettider kan förändras.

Boxers hemsida finns på www.boxer.se 

 

Erbjudande om tv via bredband till ABK:s hyresgäster
Hyresgäster hos ABK som bor i lägenheter med stadsnätsanslutning (bredband) kan teckna avtal om tv-abonnemang hos Telenor på samma villkor som de som gäller i ABK:s avtal med Telenor Kabel-TV för tv-abonnemang i kabel-TV-nätet.


Avtalsvillkoren innebär att man slipper månatliga kortavgifter och startavgifter för tv-abonnemangen och att man kan köpa digital-boxar till samma priser som i kabel-TV-nätet. Man får också tillgång till de Internet-tjänster som Bredbandsbolaget erbjuder sina abonnenter, detta är s.k. Play-tjänster som innebär att hyresgästerna med tv-abonnemang kan se tv, filmer, serier mm via tv, dator, surfplatta och smartphones.
Du kan läsa mer om villkoren för tv-abonnemang i kabel-TV-nätet här. Observera att alla villkor för kabel-tv inte kan appliceras på tv via bredband, ex.vis finns inget grundutbud då det är bredbands-tv.

 

Felanmälan på markbunden digital TV - Boxer  -  08 - 520 226 52  -  vardagar 08:00 - 21:00 och helger 09:00 - 21:00

Då Bredbandsbolaget och Telenor går samman till ett nytt bolag med namnet Telenor så skall felanmälan av tekniska fel på TV-distributionen i fastigheten/lägenheten numera göras till Telenor telefon 08 – 520 226 52. Öppet vardagar kl 08:00-21:00 och helger kl 09:00 - 21:00

Det kan tyckas märkligt att felanmälan skall göras till Telenor men i vårt avtal med Telenor så har de åtagit sig att sköta den tekniska servicen av alla våra tv-nät, oaktat tv-form.

Om man har fel som man misstänker beror på störningar i tv-utsändningen görs felanmälan till Boxers kundservice på telefon . Exempel på sådana fel kan vara att en kanal eller flera kanaler saknas eller att man har störningar på en kanal, textning till ett program fungerar inte mm.

Du måste alltid kontrollera att det inte är din egen utrustning som det är fel på. Det gäller kablar, digitalbox, tv, inspelningsenheter med mera. Om det vid besök av tekniker visar sig att det är fel i den egna utrustningen debiteras du en besöksavgift

Observera att felanmälan inte skall göras till Boxer av tekniska fel.