ABK:s beredskap är god när snön kommer

Om den kommer?. snön, alltså. Då har ABK en bra beredskap. Från första december och fram till sista mars har de olika områdena inom ABK personal i beredskap i snöjour för att ploga, skotta och hålla gator och vägar rena från snö.

– Vi har här på Innerstaden nio man i snöjouren som går på ett rullande schema, berättar en av  samverkansområdescheferna för Innerstaden, Henrik Hultman.
När snöjouren rycker ut arbetar de efter ett fastlagt schema som betyder att vissa vägar och stråk prioriteras före andra. – Det handlar för vår del om bland annat butiksområden och äldreboenden, säger Henrik Hultman.

I innerstaden kan snöjouren larmas ut som tidigast kl 3 på natten. Det kan skilja i tid mellan de olika områdena.
– För oss är det viktigt att vara ute innan trafiken kommer i gång i city. I samband med plogning saltar och sandar man också. Det kan också förekomma saltning och sandning även om inte plogen behöver användas. Blir det ett större snöoväder tas alla resurser fram och det kan dessutom bli handskottning.

Snöjouren har de senaste åren inte haft mycket att göra. Förra vintern var det en vecka i februari som snön sysselsatte snöjouren.