Hyressättningsprojekt

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och ABK har i samarbete tagit fram en modell för en mer rättvis hyressättning.

 

Vad det innebär för dig?

 

Vår modell bygger på vad hyresgäster i allmänhet tycker ska påverka hyrorna men är också ett förhandlingsresultat mellan ABK, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna.

Lägenhetsdeklarationen som hyresgästerna själv har svarat på ligger till grund för kommande hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen.

Dina svar är vårt underlag

Underlaget till arbetet har tagits fram bland annat ur en enkät som 3 000 hyresgäster svarat på. ABK och Hyresgästföreningen diskuterar de faktorer som ska ligga till grund för hyran: läget, standarden på fastigheten och standarden på den egna bostaden. I förhandlingarna tar man hänsyn till fastighetens läge.

Läget på fastigheten påverkar hyran

Med utgångspunkt i de boendes svar i enkäten har bostadsområden och orter i Kristianstads kommun delats in i sex olika lägen där 1 rankas högst och 6 lägst. Närhet till handel och service, allmänna kommunikationer, trygghet i området och hur närmiljön ser ut har också påverkat indelningen.

 

Modellen införs stegvis

Den nya hyresmodellen beräknas vara fullt genomförd inom fem år, och då kommer man att ta hänsyn till alla tre faktorerna, alltså även fastighetens och bostadens standard. Därefter kommer varje hyresgäst att få en lägenhetsdeklaration där man ser hur bostaden är värderad. Även framöver kommer Hyresgäst­föreningen och ABK förhandla om hyresnivån.