Blanketter

Uthyrning och uppsägning

Din hyra


Personuppgifter – begäran om registerutdrag

Enligt datalagen (10 §) har du rätt att få veta om du finns registrerad hos en myndighet eller ett företag och vad som i så fall finns registrerat om dig. Om du skriftligen begär det ska den som är ansvarig för registret (myndigheten, företaget, organisationen) så snart det kan ske lämna ett skriftligt registerutdrag. Ett utdrag per år är kostnadsfritt.

Hur får jag veta vilka personuppgifter ABK har registrerade om mig? Ladda ner blanketten nedan, skriv ut, fyll i och skicka in till ABK.

Blankett - begäran om registerutdrag