Sopsortering

Det är viktigt att du slänger ditt avfall i rätt behållare - både för din och miljöns skull.
Det är viktigt att du slänger ditt avfall i rätt behållare - både för din och miljöns skull.
Alla hushåll i Kristianstads kommun har samma insamlingssystem för av­fall. Sorteringen sker i huvudsak i två fraktioner: matavfall och brännbart avfall.

 

Det är viktigt att du slänger ditt avfall i rätt behållare. Slängs en enda påse med brännbart i en behållare med matavfall innebär det att Renhållningen tar betalt för tömning av behållaren som om allt vore brännbart. Då avgiften är mycket högre för tömning av brännbart, blir det en ökad kostnad för ABK, och i förlängningen även för hyresgästerna. 

Sortera rätt för miljöns skull

Vi vill erbjuda sopsortering i många fraktioner redan i fastigheten, men det är inte alltid det finns förutsättningar till det. Det finns därför olika sorteringslösningar i olika fastigheter. Tala med fastighetsansvarig för information om hur det fungerar där du bor.

Sopsortera rätt!

Följs inte rutinerna för sophantering kan störningsbrev utdelas till berörd hyresgäst, vilket i förlängningen kan leda till att hyresavtalet sägs upp.