Paraboler

Av säkerhetsskäl finns strikta regler för montering av paraboler i våra fastigheter.

Paraboler får aldrig…

  • …monteras ovanför uteplatser, entréer, genomgångar, källartrappor, trottoarer eller andra ytor där folk uppehåller sig.
  • …monteras i balkongräcket eller i fasaden. Monterar ni ändå i fasaden får ni betala för att laga fasaden vid en flytt, och denna kostnad kan bli mycket dyr.
  • …hänga ut utanför balkongräcket. Ingen del av parabolen får sticka ut, och detta gäller under dygnets alla timmar. Det är inte tillåtet att montera upp en svängbar ställning för parabolen som vid användande förs ut över balkongkanten.
  • …monteras på ett osäkert sätt, exempelvis fastbunden med rep, så att det finns risk att de ramlar ner exempelvis vid stark vind.
  • …monteras eller placeras så att de bryter mot brand- och utrymningsreglerna, exempelvis i loftgångar.

Ni får inte dra kablar och sladdar på utsidan av fastigheten , inte heller  hänga kablar från ett fönster till ett annat eller från en lägenhet till en annan.

 

Om du monterar upp en parabol på felaktigt sätt enligt reglerna till vänster kommer Kronofogden att montera ner den, till en kostnad som ni får stå för.

Om parabolen därefter sätts upp igen riskerar ni att vräkas från er bostad.

Är du osäker på vad som gäller - hör av dig till ditt BoServicekontor!