Tillval

Gör ditt hem mer personligt!

Utöver den standard som finns i din bostad idag, erbjuder vi tillval för dig som vill anpassa ditt boende efter dina egna önskemål och behov.

Du betalar i vissa fall med ett engångsbelopp, i vissa fall med månadsdebitering och vissa fall både med engångsbelopp och månadsdebitering.

Förutsättningarna i just din i bostad styr också vilken typ av tillval som går att beställa.

Exempel på tillval kan vara köksfläkt, säkerhetsdörr eller inglasning av balkong.

Välkommen in till ditt BoServicekontor för personlig service angående tillval!

Vanliga frågor

Vart vänder jag mig när jag har frågor om tillval?

Alltid till BoService.

Vem får beställa?

Du som är kontraktsinnehavare och har haft ett skötsamt och, skuldfritt boende de senaste 6 månaderna. Finns borgensman eller förvaltare krävs godkännande från dessa.

Går samtliga tillval att beställa?

Ja, om möjlighet finns i just din bostad och om du uppfyller dina skyldigheter som kontraktsinnehavare.

Hur betalar jag?

Ibland via hyresavin, ibland via faktura, ibland både via hyresavi och mot faktura.

När börjar jag betala?

Alltid när tillvalet är monterat och klart i din bostad.

Var beställer jag mina tillval?

På BoService.