ABK tar bosocialt ansvar för hyresgästernas bästa

ABK har ett stort ansvar gentemot sina hyresgäster utöver att hyra ut bostäder. - Det sociala hjärtat genomsyrar hela vår verksamhet och det går ut på att vi ska skapa trygghet, trivsel och engagemang för hyresgästerna i bostadsområdena, berättar ABK:s vd Henrik Strand.

Han fortsätter:

- Det handlar också om att ge våra hyresgäster möjligheter att vara med och påverka och känna sig inkluderade.

 Det bosociala perspektivet är så viktigt för företaget att man har sex heltidstjänster på den bosociala enheten, även om alla på ABK jobbar med de här frågorna på ett eller annat sätt. Det är ett brett spektrum som ryms under den rubriken och allt bosocialt arbete görs för att hyresgästerna ska trivas och vilja bo kvar. Det kan vara allt från förebyggande arbete som att ordna ABK:s Kulturdag för gemenskapens skull till att ta hand om störningar i boendet och att få bort skadedjur.

 - Hyresgäster som mår bra är positivt för alla, såväl för dem själva, som grannarna och företaget. I slutändan betyder det också en ekonomisk vinst för både oss och hyresgästerna, fortsätter Henrik Strand.

 Det kan handla om små steg som att stötta hyresgäster som slår sig samman och arbetar med biodling eller stora saker som att arrangera kulturdagen med kända artister, hålla fritidsgårdar sommaröppna och friluftsbadet igång. Det kan också handla om trygghetsskapande åtgärder som exempelvis bevakning och störningsjour.

 ABK:s bosociala arbete kan handla om att stötta små satsningar så som biodling

ABK:s Kulturdag är också en del av ABK:s bosociala arbete

 

 Men det är också andra saker, som kanske inte syns utåt, som är mycket viktiga och visar att ABK tar sitt sociala ansvar.

 - Vi har en nära dialog med Kristianstads kommun och de olika förvaltningarna. Vi försöker på olika sätt alltid hjälpa till när någon får problem, säger Henrik Strand.

 Sammantaget satsar ABK stora insatser varje år som betalar tillbaka sig i minskad skadegörelse, ökad trygghet och ännu bättre trivsel.