Huskurage - mot våld i hemmet

Alla har rätt till ett tryggt boende hos ABK, utan rädsla och oro för våld i hemmet. För många barn och vuxna är våld tyvärr en del av vardagen. Med hjälp av konceptet Huskurage och att du finns där för dina grannar vill vi skapa en ökad trygghet för alla boende inom ABK.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Ofta sker det i hemmet. Genom att uppmana våra hyresgäster att vara uppmärksamma och att när de hör eller ser något som gör en orolig ska man visa Huskurage och gå och knacka på hos grannen. Det kan rädda liv.