Nya regler för parkering 1 april på Sommarlust och Österäng

För att komma till rätta med problem med att boende inte har kunnat parkera på sitt område då obehöriga använt platserna inför ABK abonnemangsparkeringar.

För att komma till rätta med problem med att boende inte har kunnat parkera på sitt område då obehöriga använt platserna inför ABK abonnemangsparkeringar. Dessa ersätter alla platser som tidigare varit gratisparkeringar. Berörda hyresgäster kommer att få mer detaljerad information om de nya reglerna inom kort.

Varför inför ABK abonnemangsparkeringar?

Parkeringsplatser på dessa områden har fram till idag utnyttjats av andra som inte bor på området, vilket gjort att det varit svårt för boende att hitta plats. Det har också varit ett växande problem med skrotbilar som ställs permanent. Eftersom det idag är gratisplatser på de här områdena har ABK i stort sett inte haft någon möjlighet att komma till rätta med dessa båda problemen.

Att underhålla parkeringsytor kostar en hel del, idag är alla hyresgäster med och betalar. Med det nya systemet är det istället de hyresgäster som har bil och behöver parkeringsplats som är med och finansierar, vilket är mer rättvist.

Införs abonnemangsparkering på hela Sommarlust och Österäng 1 april?

Nej, det finns undantag. På Sommarlustvägen 8-14 kommer abonnemangsparkering att införas när nyproduktionen är färdig.

Kommer fler områden att beröras?

Ja, under hösten planeras införande på Gamlegården, och längre fram kan det bli aktuellt med fler områden.

Besöksparkeringar införs

Ett antal besöksparkeringar kommer att införas på de berörda områdena. Där betalar besökare avgift i automat i enlighet med kommunal taxa.

 

 

Vad är abonnemangs-parkering?

Hyresgäster som vill ha en plats skriver på ett avtal med det externa parkeringsbolaget, att för 50 kronor i månadshyra få möjlighet att stå på någon av abonnemangsplatserna på området, dvs de platser som tidigare var gratisparkeringar.

Inget fysiskt tillstånd utfärdas, parkeringsbolaget läser av  registreringsskyltarna.