ABK:s huvudkontor ska bli mer centralt

Planerna på ett nytt huvudkontor för ABK tar allt mer form, även om det fortfarande ligger minst ett och ett halvt år i framtiden.

Tanken är att huvudkontoret flyttar från nuvarande plats till kvarteret Jepp Buck på Östra Boulevarden, mitt emot Galleria Boulevard. – Om vi flyttar till Östra Boulevarden frigör vi också utrymme för en rad nya bostäder i våra nuvarande lokaler på ett mycket attraktivt centralt läge i Kristianstad. Vi får också en möjlighet att utveckla vår kundtjänst, säger Henrik Strand.

På ABK:s huvudkontor och i BoButiken på Norra Kaserngatan är det ingen hemlighet att företaget idag är trångbodda. Men en flytt av huvudkontoret kräver noggrann planering och ligger därför än så länge lite längre fram i tiden. – Flytten kan också bidra till fler besökare i stadskärnan säger ABK:s vd, Henrik Strand.