Abonnemangsparkeringar införs 1 april på Sommarlust och Österäng

För att komma till rätta med problem med att boende inte har kunnat parkera på sitt område då obehöriga använt platserna inför ABK abonnemangsparkeringar. Dessa ersätter alla platser som tidigare varit gratisparkeringar. Berörda hyresgäster kommer att få mer detaljerad information om de nya reglerna inom kort.

Läs mer