Förvara på rätt sätt

Att veta vad man får förvara var är inte alltid så lätt - men här reder vi ut vad som gäller!
Att veta vad man får förvara var är inte alltid så lätt - men här reder vi ut vad som gäller!

Vad får jag förvara ...

... i mitt vinds- eller källarförråd?

Du får aldrig förvara brandfarliga gaser och vätskor i ditt förråd. Du är skyldig att hålla förrådet låst även om du inte använder det. Självklart får du inte förvara eller placera någonting i gemensamma utrymmen, exempelvis källare, vind eller korridorer.

... i mitt enskilda garage?

Utöver bil får du förvara enstaka cyklar, gräsklippare, mopeder, motorcyklar samt en uppsättning bildäck i ditt garage. Du får inte förvara något annat i garaget.

Du får aldrig utföra egen verksamhet i garaget eller ha garaget som ett förråd till annat än ovanstående. Vi hänvisar till lokaler som är avsedda för detta. Garage får exempelvis aldrig användas till verkstad (mer än till däckbyte på den egna bilen).

Tjuvkoppling av el från garage till sin lägenhet eller mellan garagen är förbjudet.

Det är förbjudet att förvara brandfarliga vätskor och gaser i garaget - undantag är en bensindunk på maximalt fem liter som får förvaras i bilen.

... i min p-plats i det gemensamma garaget?

Så länge allt håller sig innanför rutan får du utöver bil ha enstaka cyklar, gräsklippare, mopeder, motorcyklar samt en uppsättning bildäck i din parkeringsruta. Du får inte förvara något annat i parkeringsrutan.

Du får aldrig utföra egen verksamhet i garaget eller ha garaget som ett förråd till annat än ovanstående.

Det är förbjudet att förvara brandfarliga vätskor och gaser - undantag är en bensindunk på maximalt fem liter som får förvaras i bilen.

... i min parkeringsplats/carport?

Så länge du håller dig innanför rutan får du utöver bil ha enstaka cyklar, gräsklippare, mopeder och motorcyklar i din parkeringsruta. Du får inte förvara något annat i parkeringsrutan.

... i min lägenhet?

Du får ha gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska (exempelvis bensin, spolarvätska, aceton och T-röd) i behållare av högst 10 liters storlek samt sprayburkar i din lägenhet.

... på min balkong/uteplats?

Tänk på vad du förvarar på din balkong eller på din uteplats. Lådor och kartonger kan dra till sig skadedjur. En balkong eller uteplats med mycket brandfarligt material kan försvåra vid en eventuell brand. Ett exempel är banankartonger som lätt kan börja brinna och orsaka stora skador.

Blomsterlådor får du av säkerhetsskäl endast hänga på insidan av balkongen.

På uteplatsen får du inte montera, placera eller förvara någonting direkt mot fasaden.

Du får inte ha gasoldrivna terrassvärmare, kaminer eller grillar på din balkong eller uteplats. Eldriven infravärme och elgrill är tillåtet.

På balkongen får du ha gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter) samt brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek (inglasad balkong räknas som inomhus - se vad som gäller under "i min lägenhet").

... i trapphuset?

Du får inte förvara någonting i trapphuset eller i andra gemensamma utrymmen. Det gäller exempelvis dörrmattor, rollatorer, rullstolar, permobiler och barnvagnar. Rollatorer kan i undantagsfall få placeras i entréplan - kontrollera med fastighetsansvarig där du bor.

Placerar du ut saker i trapphuset kan dessa komma att omhändertas och slängas av ABK. Soppåsar får aldrig ställas ut i trapphuset - inte ens för en kortare stund.

Ligger det reklamtrycksaker i trapphuset - hjälp till att slänga det i soprummet/sopstationen på området - så undviker vi en stor brandrisk.

Du får i vissa fall placera ut mindre krukväxter i fönsterna i ditt trapphus, beroende på hur mycket de bedöms påverka utrymningsmöjligheterna. Kontrollera med fastighetsansvarig vad som gäller i din fastighet.

... i loftgången?

I den allmänna delen av loftgången får du inte förvara någonting - det gäller även dörrmattor, soppåsar, rollatorer, rullstolar, permobiler och barnvagnar.

I den egna delen av loftgången får du ha enklare trädgårdsmöbler samt levande växter. Av brandsäkerhets- och utrymningsskäl får du aldrig placera ut brandfarligt eller skrymmande material såsom exempelvis levande ljus eller ljuslyktor, plastblommor, stoppade möbler och dynor, förvaringsmöbler, dörrmattor, rollatorer, cyklar, barnvagnar och soppåsar.

Vid jultid är det tillåtet att sätta ut elljustake samt julstjärna i metall i sin del av loftgången.

Placerar du ut saker i den allmänna loftgången eller otillåtna saker i den egna delen av loftgången kan dessa komma att omhändertas och slängas av ABK.

... det gemensamma cykelförrådet?

I gemensamma cykelförråd får du endast förvara cyklar, barnvagnar, rullstolar och rollatorer. I undantagsfall kan cykelförrådet vara anpassat för förvaring av permobil - kontrollera med BoService vad som gäller i din fastighet. Mopeder och motorcyklar får du inte ha i cykelförrådet. Här hänvisar vi till uthyrningsbara garage- och parkeringsplatser.

ABK:s regler för förvaring
Sammanställning av ABK:s regler samt MSB:s riktlinjer för förvaring.
Fastslaget i ABK:s ledningsgrupp 14 februari 2011

ABK:s regler för förvaring finns framför allt till för att:
  • undvika risk för bränder
  • säkra utrymningsvägar
  • att öka säkerheten och trivseln i fastigheterna.

Upprepad eller grov misskötsel av reglerna är grund för uppsägning.

 

Speciella behov av förvaring?
Har du speciella behov av förvaring, exempelvis rollator, permobil, rullstol, barnvagn eller moped?

I flera av våra fastigheter finns särskilda förråd för detta.

Kontakta fastighetsansvarig där du bor för att ta reda på vad som gäller i din fastighet.