Miljö

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet skall vara utgångspunkten för all vår planering, vårt byggande och vår förvaltning.

Det är enkelt att dela upp människor i onda och goda. När det gäller negativ miljöpåverkan tänker vi först och främst inte på oss själva utan på industrier med många rökiga skorstenar. I själva verket är alla delaktiga i det som sker. Om tio tusen hushåll hanterar sitt avfall utan tanke på vad det innehåller eller vart det tar vägen, då blir det med tiden ett rejält bidrag till obalansen i miljön.

I vårt företag finns en god grund att stå på när det gäller miljöarbete. Under många år har vår miljöpolicy varit vägledande både för oss själva och för våra leverantörer. Nu går vi längre.

ABK satsar på miljöarbetet och vi vill skapa engagemang och initiativkraft kring dessa frågor. Förhoppningen är att alla ska delta, anställda såväl som boende.

Miljöarbete är långsiktigt och ribban läggs hela tiden högre och högre. Det är inte ens säkert att du och jag hinner komma i åtnjutande av de förbättringar som vi är delaktiga i. Det kan låta tröstlöst men vi har inget val. Det är vårt ansvar att utföra detta arbete för kommande generationers skull.

Å andra sidan är det få uppgifter i dagens samhälle som kan förena människor så bra som miljöarbete. Alla inser nödvändigheten av det och alla är tacksamma för det som görs. Låt oss tillsammans jobba för framtiden!

Vår miljöpolicy

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet skall vara utgångspunkten för all vår planering, vårt byggande och vår förvaltning.

Vi skall:

  • Sätta människan i centrum.
  • Hushålla med naturresurser.
  • Välja material och lösningar ur ett långsiktigt livscykelperspektiv.
  • Minimera användandet av material, produkter och ämnen med negativ inverkan på hälsa och miljö.
  • Ständigt förbättra oss.
  • Följa eller överträffa gällande regler och lagar på miljöområdet.
  • Underlätta för en effektiv och miljöriktig avfallshantering.
  • Utbilda, informera och engagera personal och hyresgäster i miljöfrågor.