Gott resultat för ABK trots historisk underhållssatsning

 

AB Kristianstadsbyggen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 28,5 miljoner kronor för 2016.

- Det goda resultatet kommer från fina insatser från våra medarbetare, mycket hög uthyrningsgrad, bra ränteläge och låga energikostnader, säger ABK:s vd Henrik Strand.

Resultatet har också påverkats av en historiskt hög nivå på underhåll, renovering och energieffektivisering.

- Vi har aldrig tidigare genomfört så mycket underhåll och renoveringar i våra fastigheter som under 2016, säger Henrik Strand. Det skapar trivsel för våra hyresgäster, bättre ekonomi gällande värme och ventilation och ökar livslängden och värdet på våra fastigheter.

Energieffektiviseringar är en viktig del av ABK:s hållbarhetsarbete. ABK har fortsatt att lägga om från fossil uppvärmning till geovärme, tilläggsisolerat och satt in nya fönster vid renoveringar, samt optimerat värmesystem, ventilation och belysning.

- Allt detta bidrar till att vi har kunna minska energiförbrukningen och klimatpåverkan rejält, vilket gör oss bättre rustade inför framtiden, säger Henrik Strand.

Årets resultat innebär att avkastningskravet enligt ABK:s ägardirektiv har uppfyllts.